phone0036-308714677 envelope info@forestinvest.hu

Bejelentkezés

Lépj be a fiókodba

Felhasználónév *
Jelszó *
Jegyezze meg
Nem találtunk a keresésnek megfelelő hirdetést
Helyzetem Előző Következő
Haladó keresés
Ár:
Min (Ft). 0
Max (Ft). 300,000,000
Haladó keresés
Min (Ft). 0
Max (Ft). 300,000,000

Adatvédelemi nyilatkozat

Adatkezelés

1.    Jogalap

Szolgáltató egyes szolgáltatásai használatát regisztrációhoz köti. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul az általa önkéntesen közölt személyes adatai kezeléséhez. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott adatokat az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott körben és módon, az ott meghatározott célhoz kötötten, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.


2.    Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

3.    Az adatkezelés időtartama

3.1    Amennyiben a Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatást nem vette igénybe Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal törli az általa megadott személyes adatokat.


3.2    Amennyiben Felhasználó igénybe vette a Szolgáltató által nyújtott, regisztrációhoz kötött szolgáltatást, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.


3.3    Amennyiben törvény nem zárja ki, a Szolgáltató törli a személyes adatot, ha
     - kezelése jogellenes, 
     - az Ügyfél kéri, 
     - a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
     - az adatkezelés célja megszűnt, vagy 
     - az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve 
     - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte


4.    Információ szolgáltatása a kezelt adatokról. Az adatok hozzáférhetővé tétele

4.1    A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy az általa önként megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat – a hirdetés feladáshoz rendszeresített webes felületen látható módon – a Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon és az általa hirdetésre használt egyéb elektronikus felületen harmadik személyek számára közvetlenül hozzáférhetővé tegye.

4.2    Az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából a Szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére köteles a Hatóság rendelkezésére bocsátani a következő adatokat, ha azok a rendelkezésére állnak:
-    a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés küldőjének vagy közzétevőjének elektronikus hírközlési azonosítóját, és
-    a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azonosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevő nevét és lakcímét.
A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerős lezárását követő 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági felülvizsgálat jogerős lezárásáig jogosult kezelni, kizárólag az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából.

4.3    A Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Hatályos: 2017.06.01-től

 Hirdetés kereső

 • Alap információk
 • (Ft). 0
  (Ft). 300,000,000
 • Egyéb részletek
 • -
  -
 • Egyéb
 •   Kiemelt
 •   Összetett keresés

Üdvözlet a forestinvest.hu Portálon!

Küldetésünk:
Az ERDŐ-höz kapcsolódó szakterületek és a mindennapi élethez tartozó hirdetési igények magas színvonalú megjelenítése, továbbá az erdő, a természetes környezet közelségében lévő értékek feltárása.

Jó Böngészést!