phone0036-308714677 envelope info@forestinvest.hu

Bejelentkezés

Lépj be a fiókodba

Felhasználónév *
Jelszó *
Jegyezze meg
Nem találtunk a keresésnek megfelelő hirdetést
Helyzetem Előző Következő
Haladó keresés
Ár:
Min (Ft). 0
Max (Ft). 300,000,000
Haladó keresés
Min (Ft). 0
Max (Ft). 300,000,000

Általános szerződési feltételek

A forestinvest.hu internetes címen található weboldal tulajdonosa, a továbbiakban: Szolgáltató, ügyfelei, a továbbiakban: Felhasználók, részére a jelen Általános szerződési feltételekben, a továbbiakban: ÁSZF, foglalt szolgáltatásokat kínálja az alábbi feltételek szerint.

A forestinvest.hu oldalon kínált szolgáltatások használatának megkezdésével a Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Az oldal használata kizárólag az alábbi feltételek szerint történhet.

Felhasználók

Hirdető Felhasználó: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a forestinvest.hu internetes címen található portálon hirdetést helyez el. A Hirdető Felhasználó lehet tulajdonosa a hirdetett dolognak és lehet megbízott értékesítő is, azaz jövedelemszerzés céljából ingatlanügynöki, ingatlanközvetítői tevékenységet végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

Hirdetés-böngésző Felhasználó: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a forestinvest.hu internetes címen található portálon elhelyezett tartalmakat megtekinti, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe veszi.

A szolgáltatások

Szolgáltató lehetőséget biztosít Hirdető Felhasználó részére hirdetése, hirdetései megjelentetésére a Szolgáltató által üzemeltetett forestinvest.hu internetes címen található hirdető portálon. A szolgáltatás és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, továbbá előfizetés megrendeléséhez, annak pénzügyi teljesítéséhez. A szolgáltatás a konkrét előfizetés hirdetett és visszaigazolt tartalma szerint történik és minden esetben a kapcsolódó díjfizetés teljesítése után válik élővé. A Szolgáltató legkésőbb a szolgáltatási díj beékezése utáni napon aktiválja a megrendelt szolgáltatást.

Hirdetését a Hirdető Felhasználó helyezi el a portálon. A portálon elhelyezett hirdetésében Hirdető Felhasználó nem köteles a hirdetett ingatlan valós címét pontosan (település neve, közterület neve és házszám) megadni, és helyét a térképen pontosan megjelölni, ez a Hirdető Felhasználó saját döntésén alapuló felelősség. Hirdető Felhasználó ugyanakkor köteles az ingatlan valamennyi egyéb adatát és fotóit a valóságnak megfelelően közölni, a fotókon feliratok, logók és egyéb saját reklám-jegyek elhelyezése nem engedélyezett. Minden hirdetéshez elvárt legalább egy kapcsolódó fotó elhelyezése, ennek hiányában valamint a bizonyíthatóan a valóságnak meg nem felelő adatot tartalmazó hirdetések esetében a Szolgáltató eltávolítja a forestinvest.hu internetes címen található portáljáról az adott hirdetést, a hirdetési díj visszatérítése nélkül.

A hirdetés szövegében telefonszám és email-cím nem szerepeltethető!

Szolgáltató a forestinvest.hu portálon elhelyezett hirdetések adatainak valóságtartalmáért és pontosságáért nem vállal felelősséget.

Szolgáltató lehetőséget biztosít Hirdetésböngésző Felhasználó részére a forestinvest.hu internetes címen található portálon elhelyezett tartalmak megtekintésére, ingatlanok összehasonlítására, megközelítési útvonal tervezésre, hirdetés megosztására, hirdetés adatainak nyomtatására, megjegyzés,- komment hozzáadására). A felsorolt szolgáltatások regisztráció nélkül is igénybe vehetők.

Szolgáltató lehetőséget biztosít továbbá Hirdetésböngésző Felhasználó számára egyes további szolgáltatások igénybevételére (kedvencként jelölés, keresési listák mentése). A további szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött.

Szolgáltató évi 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásokat. A rendelkezésre állás idejének számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Az előfizetések és kapcsolódó szolgáltatások díjai

Szolgáltató a Hirdető Felhasználók részére a hirdetésmegjelentetési lehetőséget a mindenkori, ill. megrendelt „Előfizetés” menüpont alatt szereplő (áfát is tartalmazó) árakon és feltételekkel nyújtja.

A már megrendelt és a megrendelő részéről teljesített díj már utólag nem módosítható, ill. nem módosul.

Az előfizetési díj Szolgáltató rendszerébe történő beérkezése előtt Felhasználó hirdetését Szolgáltató nem teszi közzé, meghosszabbított hirdetés esetén a díj beérkezéséig a hirdetés közzétételét szünetelteti.

Fizetési módok

A Hirdető Felhasználók a részükre nyújtott szolgáltatások ellenértékét az alábbi fizetési módok valamelyikén egyenlíthetik ki:

1. PayPal használatával, ezen belül bankkártyás fizetéssel,

2. Banki átutalással.

3. SMS-s fizetés kialakítás alatt…

A PayPay közismerten biztonságos fizetési forma. Magyar nyelven pl. itt lehet tájékozódni: http://online-fizetes-magyarul.info/paypal/paypal.html

A banki átutaláshoz szükséges bankszámlaszámot és Szolgáltató nevét a Hirdető Felhasználó előfizetés megrendeléskor e-mail-ban kapja kézhez.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Felelősség

A forestinvest.hu oldal tartalma tájékoztató jellegű, annak felhasználása a Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből, az előfizetési díj visszatérítése nélkül.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, tovább nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

Szolgáltató nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

Megrendelés lemondása

Hirdető Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat azok teljes ismeretében, esetenként próba időszak igénybevételével vásárolja meg. A megrendelés lemondására a próba időszak után teljesített fizetés után nincs lehetőség.

Reklamáció módja és feltételei

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF-ben vállalt szolgáltatásokat nem az itt leírt feltételek mellett nyújtja, Hirdető Felhasználó reklamációval élhet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email-címen.

Adatkezelés

1.   Jogalap:

Szolgáltató egyes szolgáltatásai használatát regisztrációhoz köti. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul az általa önkéntesen közölt személyes adatai kezeléséhez. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott adatokat az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott körben és módon, az ott meghatározott célhoz kötötten, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.


2.    Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

3.    Az adatkezelés időtartama

3.1    Amennyiben a Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatást nem vette igénybe Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal törli az általa megadott személyes adatokat.

3.2    Amennyiben Felhasználó igénybe vette a Szolgáltató által nyújtott, regisztrációhoz kötött szolgáltatást, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.

3.3    Amennyiben törvény nem zárja ki, a Szolgáltató törli a személyes adatot, ha
     - kezelése jogellenes,
     - az Ügyfél kéri,
     - a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
     - az adatkezelés célja megszűnt, vagy
     - az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve
     - azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

4.    Információ szolgáltatása a kezelt adatokról. Az adatok hozzáférhetővé tétele.

4.1    A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy az általa önként megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat – a hirdetés feladáshoz rendszeresített webes felületen látható módon – a Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon és az általa hirdetésre használt egyéb elektronikus felületen harmadik személyek számára közvetlenül hozzáférhetővé tegye.

4.2    Az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából a Szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére köteles a Hatóság rendelkezésére bocsátani a következő adatokat, ha azok a rendelkezésére állnak:
-    a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés küldőjének vagy közzétevőjének elektronikus hírközlési azonosítóját, és
-    a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azonosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevő nevét és lakcímét.
A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerős lezárását követő 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági felülvizsgálat jogerős lezárásáig jogosult kezelni, kizárólag az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából.

4.3    A Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

5.    Jogorvoslat

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató honlapján elérhető szolgáltatások igénybe vevőire a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Hatályos: 2017.06.01-től

IQ-Invest Erdőgazdálkodási és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: Sopron, Templom u. 3

Cégjegyzék szám: 08 06 010638

Adószám: 21376490-3-08

 Hirdetés kereső

 • Alap információk
 • (Ft). 0
  (Ft). 300,000,000
 • Egyéb részletek
 • -
  -
 • Egyéb
 •   Kiemelt
 •   Összetett keresés

Üdvözlet a forestinvest.hu Portálon!

Küldetésünk:
Az ERDŐ-höz kapcsolódó szakterületek és a mindennapi élethez tartozó hirdetési igények magas színvonalú megjelenítése, továbbá az erdő, a természetes környezet közelségében lévő értékek feltárása.

Jó Böngészést!